Reiki

 
Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. 
 

Zde je třeba upřesnit termíny uzdravování a léčení. Systém člověka, pokud je v optimálním stavu, je schopný samoléčení. Pokud mu však chybí energie nebo informace, je zapotřebí tyto nezbytné prvky dodat.

Jak léčení Reiki probíhá?

Duchovní energie Reiki bude působit přesně tam, kde to vaše tělo a duše potřebuje. Předává se mimo jiné přikládáním rukou na místa na těle. Duchovní energie pak putuje na všechna místa v energetických tělech a celý proces si řídí vaše tělo. Samo si řekne, kde je jí potřeba. Zároveň se stimuluje obranyschopnost organismu, docházíke spuštění samoléčebných a regeneračních procesů a dlouhodobě přetěžované orgány obnovují svůj výkon. Křeče a napětí v organismu se uvolňují a to má pozitivní vliv i na psychiku. Většinou nestačí jen jedno sezení, ale je jich zapotřebí více. Po léčení doporučuji nepít alkohol a neužívat omamné látky, které by mohly proces zpomalit.

Energii lze předávat pouze tehdy, pokud s tím osoba, které dáváme energii, souhlasí.

Lze léčit různé onemocnění, nejen fyzických, ale i psychických bloků.

 

Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel/popularizátor je uváděn Mikao Usui. Podle The Skeptic's Dictionary Usui po několika dnech půstu začal halucinovat a během toho mu byl zjeven "klíč k léčení". Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými proudí tato energie. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.
 
Přirozená cesta k harmonii a ke zdraví!
 
30 min.       150 Kč
60 min.       300 Kč